வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2018

அல்வாய் கிரிச்சியால் அண்ணமார் வழிபடு தெய்வத்திற்கு வருடாந்த மடை 2018(படங்கள் :ஆதி) 09.08.2018

"தொன்மையானதும் பல அண்ணமார் கோயில்களின் பரவுகைக்குக் காரணமானதும் இன்னமும் மரபு வழிபாட்டு முறைகளைப் பேணுகின்றதுமான வடமாராட்சிப் பகுதி கிரிச்சியால் அண்ணமார்" - என். சண்முகலிங்கன், யாழ்ப்பாணத்தில் அண்ணமார் வழிபாடு என்ற கட்டுரையில், பண்பாடு, புரட்டாதி 1993,இந்துசமய கலாசார திணைக்கள வெளியீடு