சனி, 16 ஏப்ரல், 2011

அல்வாய் சாமணந்தறை ஆலடிப் பிள்ளையார் தேர்


அல்வாய் சாமணந்தறை ஆலடிப்பிள்ளையார் ஆலய தேர்த்திருவிழா உற்சவம் 16.04.2001 சனிக்கிழமை காலை இடம்பெற்றது. அதன் ஒளிப்படங்களைப் பார்க்கலாம்.

ஒளிப்படங்கள் - சு.குணேஸ்வரன்

(படங்களின் மேல் அழுத்துவதன் ஊடாக பெரிதாகப் பார்க்கலாம்)
ஒளிப்படங்கள் - சு.குணேஸ்வரன்