திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2012

தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகா வித்தியாலயம் - நூற்றாண்டு விழாப் படங்கள்வித்தியால நூற்றாண்டு விழா 15.09.2012 மற்றும் 16.09.2012 ஆகிய இரு தினங்களும் இடம்பெற்றன. நிகழ்வுப் படங்களை பின்வரும் இணைப்பினூடாகச் சென்று பார்க்கமுடியும்.
தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகா வித்தியாலம்.

வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2012

அழகேந்திரராசா ஆசானுக்கு பிரிவுபசார விழா
தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகாவித்தியாலயத்தில் 16 வருடங்கள் சேவையாற்றி 29.07.2012 இல் தனது சேவையில் இருந்து ஓய்வுபெறும் கணித ஆசானும் மகாவித்தியாலயத்தின் பிரதிஅதிபருமாகிய சின்னையா அழகேந்திரராசா அவர்களுக்கு பிரிவுபசார விழா 27.07.2012 அன்று நடைபெற்றது.

வித்தியாலய மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற மேற்படி நிகழ்வில் பாடசாலைச் சமூகம் திரண்டு வந்து வாழ்த்தி மகிழ்ந்தது. அந்நிகழ்வின்போதான ஒளிப்படங்கள் சிலவற்றைத் தருகிறேன்.

படங்கள் - சு. குணேஸ்வரன்(ஆசிரியர்)