வியாழன், 25 ஏப்ரல், 2013

காவடியாட்டம் - 2013அல்வாய் சாமணந்தறை ஆலடிப்பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த தீர்த்தத்திருவிழா 25.04.2013 அன்று இடம்பெற்றது. அன்றையதினம் இடம்பெற்ற காவடியாட்டத்திலிருந்து சில ஒளிப்படங்கள். புதன், 24 ஏப்ரல், 2013

ஆலடிப் பிள்ளையார் தேர்த்திருவிழா - 2013 அல்வாய் சாமணந்தறை ஆலடிப்பிள்ளையார் ஆலய தேர்த்திருவிழா (24.04.2013) ஒளிப்படங்கள் சில