திங்கள், 6 செப்டம்பர், 2010

விவேகானந்தா பாலர் பாடசாலை விளையாட்டுப்போட்டி


தொண்டைமானாறு கெருடாவில் விவேகானந்தா பாலர் பாடசாலை விளையாட்டுப்போட்டி
05.09.2010 மாலை 2.30மணிக்கு இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வு சார்ந்த சில ஒளிப்படங்கள் இதோ