திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2012

தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகா வித்தியாலயம் - நூற்றாண்டு விழாப் படங்கள்வித்தியால நூற்றாண்டு விழா 15.09.2012 மற்றும் 16.09.2012 ஆகிய இரு தினங்களும் இடம்பெற்றன. நிகழ்வுப் படங்களை பின்வரும் இணைப்பினூடாகச் சென்று பார்க்கமுடியும்.
தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகா வித்தியாலம்.